Start nieuwe dansseizoen maandag 18 september

Morgen (woensdag 13 september) is de opening van het seizoen met gratis workshops voor iedereen!

De vaste lessen volgens het lesrooster starten maandag 18 september. In deze week kunnen nieuwe en bestaande leerlingen proeflessen volgen in alle lesstijlen. De aanmeldingen voor het komend dansseizoen zijn erg hard gegaan en een aantal lessen zijn al vol of helemaal vol. Iedereen die een proefles volgt wordt daarom aangeraden zo snel mogelijk aan te melden. Leerlingen voor wie we geen plekje hebben, proberen we een extra les te organiseren of komen op de wachtlijst. Wanneer een les vol is, wordt dit aangegeven in het rooster op deze website.

In de eerste lesweek wordt er tevens gescout naar danstalent voor de werkplaats. De werkplaats is een  danstraject voor danstalent waarbij er met choreografen buiten de school gewerkt wordt aan een dansvoorstelling/project dat los staat van de reguliere lessen. Binnen de werkplaats wordt er een zondag per maand gedisciplineerd gewerkt aan danstechnische en expressieve vaardigheden. Dansers komen in aanmerking vanaf 10/11 jaar en volgen minimaal 2 danslessen  in de week. Je kunt jezelf ook rechtstreeks opgeven voor de auditie op 1 oktober 2017 via: info@danskwartier.nl