Vakanties en belangrijke data

Hier vind je de vakanties van de dansschool en andere belangrijke data:

VAKANTIES 2021-2022
18 t/m 24 oktober: Herfstvakantie
20 dec. t/m 9 jan.: Kerstvakantie
21 t/m 27 februari: Voorjaarsvakantie
15 t/m 18 april: Goede Vrijdag en Pasen
27 april: Koningsdag
2 t/m 8 mei: Meivakantie
26 mei: Hemelvaartsdag
6 juni: Tweede Pinksterdag

Belangrijke data:
Op deze momenten verwachten we dat álle leerlingen aanwezig zijn.
11 t/m 16 oktober: Halloween Week
13 t/m 19 december: Kijklessen Kerst

30 mei t/m 4 juni: Kostuumdoorloop

18 en 19 juni: Voorstellingsweekend theater de Nieuwe Kolk Assen

Voor sommige groepen eindigt het lesseizoen na de eindvoorstelling. Voor de groepen die vanwege extra uitval/ziekte/vakantiedagen nog inhaal lessen tegoed hebben loopt het seizoen door na de eindvoorstelling. Iedere groep krijgt persoonlijk bericht over het aantal extra lessen ná de eindvoorstelling.